حرفه ای ترین طرح های ایرانی و بومی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷ ، سلیمی || جمعه ها تعطیل هستیم

حرفه ای ترین طرح های ایرانی و بومی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷ ، سلیمی

 • ۴۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  کلیپ کودک کد : ۹۱۰۶
  کاملا لایه باز و قابل ویرایش
  فارسی و بومی
  مخصوص دختر

 • ۴۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  کلیپ تیزر انتخاباتی کد : ۹۱۰۵
  کاملا لایه باز و قابل ویرایش
  فارسی و بومی
  مخصوص موبایل

 • ۲۰۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه ادیوس نسخـــه : ۳۰
  تعداد : ۱۰ پروژه
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۲۵ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۴۳
  موضوع : کلیپ عکس
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۲۵ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۴۲
  موضوع : کلیپ باغ
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۴۱
  موضوع : کلیپ آمـــاده شدن
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۴۰
  موضوع : کلیپ استارت
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۹
  موضوع : کلیپ پایـــان
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۲۵ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۸
  موضوع : کلیپ باغ
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۷
  موضوع : کلیپ عاشقـــانه
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۵ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۶
  موضوع : کلیپ فرمالیـــته
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۳۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۵
  موضوع : کلیپ عکس
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۲۵ هزار تومان
  خرداد
  1400

  پروژه آمـــاده ادیوس کد : ۱۶۳۴
  موضوع : کلیپ ورود عروس
  نوع خروجی : پروژه حرفه ای آلفـــا
  آموزش استفاده : دارد

 • ۱۰۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  ترانزیشن حرفه ای ادیوس
  اجرا در ادیوس ۷ به بالا

  حتما دمو را مشاهده کنید

 • ۴۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  کلیپ تیزر انتخاباتی کد : ۹۱۰۳
  کاملا لایه باز و قابل ویرایش
  هر دو نرم افزار ادیوس و پریمیر
  فارسی و بومی

 • ۴۰ هزار تومان
  خرداد
  1400

  کلیپ تیزر انتخاباتی کد : ۹۱۰۲
  کاملا لایه باز و قابل ویرایش
  هر دو نرم افزار ادیوس و پریمیر
  فارسی و بومی