حرفه ای ترین طرح های ایرانی و بومی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷ ، سلیمی || جمعه ها تعطیل هستیم

حرفه ای ترین طرح های ایرانی و بومی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷ ، سلیمی

 • ۱۲۵ هزار تومان
  فروردین
  1400

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۴
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  اجرا در : پریمیر و ادیوس
  برای هر نرم افزار جداگانه

 • ۱۲۵ هزار تومان
  فروردین
  1399

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۳
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  اجرا در : پریمیر و ادیوس
  برای هر نرم افزار جداگانه

 • ۱۲۵ هزار تومان
  اسفند
  1397

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۲
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  اجرا در : ادیوس ۷ به بالا

 • ۱۲۵ هزار تومان
  اردیبهشت
  1396

  پروژه طول فیلم نسخـــه : ۱
  زمان : ۶۰ دقیقـــه
  اجرا در : پریمیر و ادیوس
  برای هر نرم افزار جداگانه