دقت کنید:

از لحظه دریافت لینک محصول، شمـــا فقط ۲ روز ، ۴۸ ساعت فرصت دارید تا محصول خریداری شده خود را دانلود نمایید

لذا بدیهی است اگر در طی این ۴۸ ساعت موفق به دانلود نشدید
لینکها از کار خواهند افتـــاد و شرکت مکس من شیراز هیچگونه تعهدی در قبال آن ندارد

مرور محصولات هیچ دانلودی در دسترس نیست.