پروژه پریمیر ، پروژه ادیوس ، فون عروس و داماد

گروه هنری مکس من شیراز

خرید از پیام رسان بله و دریافت لینک دانلود :

ابتدا شماره بنده ۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷ ، یحیی سلیمی ، شیراز ، در مخاطبین گوشیتون ذخیره کنید. سپس به کمک پیام رسان بله پیام خرید ارسال کنید.
محصول یا محصولات انتخابی ، جمع قیمت نموده و مبلغ را به شماره حساب زیر واریز نمایید.
۶۰۳۷-۹۹۷۴-۱۳۲۸-۲۳۵۲  بانک ملی به نام یحیی سلیمی
اکنون ، فیش واریز در پیام رسان بله ارسال کرده ، تا لینک دانلود در اسرع وقت ، در اختیارتان قرار گیرد.