مکس من شیراز

قابل اجرا در: فتوشاپ CS4 به بالا

آیا در فتوشاپ ۷ اجرا میشود؟  خیر

در فتوشاپ ورژن پایین جواب نمیدهد،  فقط CS یا CC