آذر
۱۳۹۴
۵۰ هزار تومان
آذر
۱۳۹۴
۵۰ هزار تومان

آیا ایمیل ندارید
نمیتوانید خرید کنید ؟
تماس بگیرید ، تا شما را عضو سایت کنیم

بنام » یحیی سلیمی

بانک ملی » ۲۳۵۲-۱۳۲۸-۹۹۷۴-۶۰۳۷ 

پست پیشـتـــاز

فقط برای خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومـــان

آیا در دانلود مشکل دارید ؟

پستی خرید کنید ، ۱۵/۰۰۰ هزینـــه پست

فون جشن تکلیف نسخه : ۱

سایز : ۲۱-۱۶

تعداد : ۱۲ فون

قابل اجرا در : فتوشاپ CS4 به بالا

حداقل سیستم : ویندوز ۷ ، رم ۴ گیگ

آیا در فتوشاپ ۷ اجرا میشود ؟ خیر

در فتوشاپ ورژن پایین جواب نمیدهد ، فقط CS یا CC

آیا ایمیل ندارید
نمیتوانید خرید کنید ؟
تماس بگیرید ، تا شما را عضو سایت کنیم

بنام » یحیی سلیمی

بانک ملی » ۲۳۵۲-۱۳۲۸-۹۹۷۴-۶۰۳۷ 

پست پیشـتـــاز

فقط برای خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومـــان

آیا در دانلود مشکل دارید ؟

پستی خرید کنید ، ۱۵/۰۰۰ هزینـــه پست