پروژه ادیوس

پروژه ادیوس محلی ، ترکی قشقایی ، کــد ۱۶۵۵ ، قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان


مشاهده دمو

آموزش فارسی

ادیوس 7 به بالا

کــد

۱۶۵۵

گویش ترکی

۹۰,۰۰۰ تومان