یحیی سلیمی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷

طول فیلم پریمیر نسخه 6

طول فیلم 60 دقیقه ۲۹.۹۷ فریم


ســـاده

مشاهده دمو

 • توضیحات

  کلیک کنید

کــد

نسخه ۶


قیمت

225000

تومان


اجرا در پریمیر و ادیوس

طول فیلم

صــدای اصلی فیلم


خرید و دانلـــود

 • پروژه آمـــاده عکس ، اسلایدشو


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه ادیوس عکس اسلایدشو 6135

  اجرا در ادیوس

  ســـاده ، عکس

  16 عکس

  کــد

  6135

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه آمــاده فرمالیتـــه ، باغ


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه پریمیر فرمالیته باغ 4360

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  ســـاده ، باغ ، فرمالیته

  ضرب آهنـــگ

  کــد

  4360

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه آمـــاده حنابندان


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه ادیوس حنابندان 6114

  اجرا در ادیوس

  ســـاده ، حنابندان

  ضرب آهنـــگ

  کــد

  6114

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه آمـــاده پایان فیلـــم


  آلفـــا

  مشاهده دمو

  پروژه پریمیر عروسی و ادیوس پایان فیلم 5135

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  آلفـــا ، پایان

  جایگذاری آســان

  کــد

  5135

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود