یحیی سلیمی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷

کدام دستـــه ؟ انتخاب کن

در حال نمایش 13 نتیجه

  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه پریمیر عروسی استارت شروع 12201

   اجرا در پریمیر و ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4201

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه پریمیر عروسی استارت شروع 12200

   اجرا در پریمیر و ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4200

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه پریمیر عروسی استارت شروع 12199

   اجرا در پریمیر و ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4199

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه پریمیر عروسی استارت شروع 12198

   اجرا در پریمیر و ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4198

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 12197

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4197

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 12196

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4196

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 12195

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4195

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 12194

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4194

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 12193

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   4193

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 6155

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   6155

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 6118

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   6118

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 6117

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   6117

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود
  • پروژه آمـــاده استارت شروع


   ســـاده

   مشاهده دمو

   پروژه ادیوس استارت شروع فیلم 6116

   اجرا در ادیوس

   ســـاده ، استارت

   جایگذاری آســان

   کــد

   6116

   قیمت تــک

   ۱۰۰,۰۰۰ تومان

   خرید و

   دانلـــود

آموزش پروژه آلـــفا :

از کجا شروع کنم | من میخواهم حرفه ای شوم

اگر شما از جمله افراد علاقمند به پیشرفت هستین و قصد دارین از تکنیک های روز ادیت بهرمند شوید ، ما به شما پروژه های آلفا را پیشنهاد میکنیم.

کافیست دو پروژه رایگان زیر را دانلود و استفاده نمایید.

جهت دانلود رایگان روی هر دکمه کلیک کنید