یحیی سلیمی
۰۹۱۷۰۸۸۵۴۷۷

فوتیج بکگراند فیلم ۴۱۰۱

فوتیج بکگراند فیلم


 • توضیحات

  کلیک کنید

کــد

۴۱۰۱


قیمت

60000

تومان


اجرا در پریمیر و ادیوس

فوتیج

تعـــداد 67


خرید و دانلـــود

 • پروژه آمــاده فرمالیتـــه ، باغ


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه پریمیر فرمالیته باغ 4342

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  ســـاده ، باغ ، فرمالیته

  ضرب آهنـــگ

  کــد

  4342

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه آمــاده فرمالیتـــه ، باغ


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه پریمیر و ادیوس فرمالیته باغ 6194

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  ســـاده ، باغ ، فرمالیته

  ضرب آهنـــگ

  کــد

  6194

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه آمـــاده عکس ، اسلایدشو


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه ادیوس عکس اسلایدشو 4323

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  ســـاده ، عکس

  20 عکس

  کــد

  4323

  قیمت تــک

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود
 • پروژه زیرنویس فیلم


  ســـاده

  مشاهده دمو

  پروژه پریمیر زیرنویس فیلم 12117

  اجرا در پریمیر و ادیوس

  ســـاده ، زیرنویس

  جایگذاری آســان

  کــد

  4117

  قیمت تــک

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  خرید و

  دانلـــود