مناسبت ها برای ما مهم است و سعی می کنیم به این بهانه جشن بگیریم و دیگران را در شادی خود سهیم کنیم. جشن عبادت نیز از این جمله است. بک گراند جشن تکلیف برای ویرایش عکس های این روز مفید می باشد.

مقدمه :

دین مبین اسلام برای انجام تکالیف الهی در بین دختران و پسران یک سن مشخص جهت انجام واجبات دارد. به این سن مشخص تکلیف می گوییم. جشن تکلیف و عبادت بزرگداشت این روز یا سال مهم می باشد.

درباره این محصول

بک گراند جشن عبادت و تکلیف با توجه به فضای مذهبی موضوع طراحی می گردد. نا گفته نماند باید حالت جشن نیز در آن پیدا باشد. استفاده از نماد های مذهبی به همراه گل و …

بک گراند جشن تکلیف و عبادت

سن تکلیف دختران و پسران

دختران در سن 9 سالگی به بلوغ میرسند و پسران در سن 15 سالگی به بلوغ میرسند. به هر دو این سنین ، تکلیف شرعی واجب میگردد.

آیا باید تکالیف الهی را انجام داد

انجام دادن یا ندادن تکالیف الهی بستگی به انتخاب خود شخص دارد و خداوند ما را آزاد گذاشته است اما آنچه از نماز و روزه بر ما واجب شده اگر انجام ندهیم بدهکار خداوند خواهیم بود و در فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.